Григорий Минский. Живопись

 

 

 
 Минская - Лельчук Марина Григорьевна. Окончила Национальную академию искусств. Член Союза Художников СССР с 1982 года. Участница многих национальных и зарубежных выставок. Персональная выставка в зале Союза Художников в 2002 году. Работы хранятся и экспонируются во многих музеях и частных коллекциях.

 

Журнал "Художники України"

№ 34(114) 2007

 

На персональній виставці відомого українського художника Григорія Семеновича Мінського, що відбулася з нагоди 95-річчя Майстра на початку листопада в галереї київсь­кої СХ України "Мистець" досить приємною несподіванкою була присутність творів ще двох представників з його талановитої родини: дочки Марини Григорівни Лельчук-Мінської і онука Дмитра Михайловича Лельчука. Концепція виставки була задумана, очевидно так, щоб продемонструвати окрім власне робіт визнаного Майстра, динаміку творчого розвитку його нащадків, тобто загальний погляд в цілому на всю династію мистців. Але, на жаль, реалізувати це повністю, як на мене, не вдалося, мали місце явні організаційні про­рахунку і на заваді, перш за все, стала недостатня для цього цікавого проекту виставкова площа і, як наслідок, певна розбалансованість експозиції. І якщо камерні картини і етюди Г.С.Мінського на загальному фоні сприймались дзвінко, в повний голос і мали великий успіх у шанувальників живопису, то творчість М.Г.Лельчук-Мінської була представлена лише декількома роботами і незаслужено опинилась дещо в тіні творів її батька. Я вже не згадую про три і, мабуть, не самі кращі картини Д.М.Лельчука, які на угоду тій же самій тис­няві вимушено були вибрані з його творчого наробку і не дали можливість отримати більш відчутну уяву про мистецький потенціал молодого художника в четвертому поколінні.

Розповівши про знаменну мистецьку подію моєму доброму знайомому 85-річному відо­мому київському художнику М.Ф.Гантману і поділившись з ним своїми враженнями, я у відповідь почув досить обґрунтовану думку, що М.Г.Лельчук-Мінська суттєво розвинула свої живописні прагнення на основі досягнень батька, а в окремих жанрах, зокрема в портретному і, особливо, в натюрморті, перевершила їх. "Так і повинно бути, діти в твор­чому плані повинні бути ніяк не гіршими за своїх батьків, і постійно прагнути стати кращи­ми за них" - філософські додав Мойсей Файбович. У багатьох на пам'яті чудова персо­нальна виставка Марини Лельчук-Мінської у тій же галереї "Мистець" в березні-квітні 2001 року, коли творче надбання художниці було представлено набагато ширше і глибше в усіх напрямках малярства, де вона працює. На превеликий жаль, після тієї персональної вис­тавки так і не з'явився довгоочікуваний каталог її творів і це, безумовно, не закріпило в інформаційному просторі успіх експозиції, не сприяло подальшій популяризації її твор­чості, ознайомленні з нею широкого загалу поціновувачів і колекціонерів живопису, мис­тецтвознавців. Саме й тому метою нашої публікації є усунення недостатньої обізнаності з біографією і мистецьким життям М.Г.Лельчук-Мінської, намір зробити вперше аналіз її творчості, тим більше, що місткиня недавно відзначила свій 60-річний ювілей і 35-ліття з початку діяльності в царині живопису. Не буде перебільшенням спочатку відмітити, що формування Марини Лельчук-Мінської, як майбутньої майстрині пензля почалося ще в дитячі роки. Вона часто спостерігала як малював олівцем чи писав олією за мольбертом батько, а це були ті часи, коли у Григорія Семеновича ще не було майстерні і він працював вдома, і дівчинка майже постійно пере­бувала в атмосфері його творчих пошуків. Приходили художники, колеги і друзі батька, безперервно велися розмови, диспути і дискусії по питанням живопису, та й взагалі про мистецтво. А почалось все, як згадує Григорій Семенович, зі звичайних шаржів на його гос­тей, в яких мала Маринка досить точно схоплювала і передавала основні характерні їх ри­си. Любила малювати свого діда Семена Соломоновича Мінського, в минулому одеського худож­ника-портретиста, який на зламі ХІХ-ХХ століть навчався у видатних майстрів живопису К.К. Костанді і Г.О.Ладиженського. І саме в цих невеличких шаржах, начерках і замальовках помітив й відчув Григорій Семенович хист і здібності своєї малень­кої доньки, її потяг до мистецтва, а я в свою чергу, висловлю припущення, що, можливо вже на гене­тичному рівні був запрограмований майбутній фах М.Г.Лельчук-Мінської. У розмові зі мною Григорій Семенович відверто зазначив, що якби він не по­бачив перших, хоча ще і невпевнених, проявів та­ланту, він не докладав надалі зусиль на розкриття художнього дару Марини, бо на його думку, нічо­го доброго з того, що робиться насильно, проти волі самої людини, не виходить, навіть якщо це і стосується добрих намірів відносно майбутнього дочки. У 1958-у році Марина Мінська після старан­ної підготовки поступила до Київської середньої художньої школи, в якій навчалась у талановитих художників-педагогів С.В.Бондаренко, О.А.Бабкової, Г.В.Киянченка, а її однокласниками були відомі в майбутньому майстри пензля Н.В.Болдирєва, О.П.Сльота, В.О.Будников. Резуль­тати її наполегливого навчання по набуттю основ художньої грамотності позитивно оцінив видатний український художник, професор Карпо Дем'янович Трохименко, переглядаючи учнівські роботи Марини. В1965 році дівчина закінчила КСХШ і отримала рекомендацію на вступ до Київського художнього інституту. її випускна робота звалась "Збір яблук", і за спо­гадами матері майбутньої художниці С.Н.Мінської, яка була свідком події, була відмічена Тетяною Нилівною Яблонською, коли визначна майстриня українського живопису на пле­нері у Седнєві побачила цю роботу юної художниці в процесі її створення в старому лизогубовському яблуневому саду і, уважно оглянувши, схвально відгукнулась щодо техніки її виконання.

Роки навчання у Київському художньому інституті (1966-1971) запам'ятались Марині Мінській як період інтенсивного набуття знань і живописної майстерності у визна­них майстрів українського живопису, досить різних за мистецькими вподобаннями і мето­дами викладання - професорів О.І.Сиротенка і М.І.Хмелька, А.О.Пламеницького, О.Д.Ба- санця, В.Г.Виродової-Готьє, В.І.Сингаївського, В.С.Болдирєва. І кожен з цих чудових художників-педагогів передав здібній студентці якусь окрему частину свого творчого арсена­лу. Як вважає сама М.Лельчук-Мінська, багато чого, наприклад у малюнку, вона запозичи­ла у О.І.Сиротенка, у композиції - у М.І.Хмелька і В.Г.Виродової-Готьє, у вирішенні колірних і пластичних завдань - у А.О.Пламеницького, О.Д.Басанця, і В.І.Сингаївського, в тематиці - у В.Г.Виродової-Готьє. З особливою вдячністю згадує Т.Н.Яблонську, яка завжди знаходила час, щоб подивитись на її роботи,дати цінні поради, а одного разу, переглянув етюди Марини, які вона виконала на навчальному пленері у карпатському Яблуневі, з пох­валою зазначила, що по композиції вони являють собою завершені твори. В студентську пору, в 1968 році, почалась і виставкова діяльність М.Лельчук-Мінської, вона вперше представила свій твір на республіканську художню виставку. А навчання в КХІ заверши­лось успішним захистом дипломної роботи "Поштарки", що і донині сприймається як одно із досягнень художниці в тематичному жанрі. Після закінчення КХІ М.Лельчук-Мінська де­який час працювала в Художньому фонді УРСР, виконувала державні замовлення, в складі творчих груп їздила на пленери в Седнів, Гурзуф, Очаків, Сеніж, Палангу, приймала актив­ну участь у всесоюзних, республіканських і регіональних виставках. В1982 році вступила до лав Спілки художників СРСР. З 80-х років її творами по­чали цікавитись за кордоном, так вони опинились в галереях Великобританії, Франції, Італії, Німеччи­ни, Японії, в приватних зарубіжних збірках. Є вони і в фондах Міністерства культури України і Дирекції художніх виставок, а також у українських ко­лекціонерів.

Поступово склалися і жанрові уподобан­ня художниці: тематичні композиції, натюрморт, міський і ландшафтний пейзаж, портрет. На різних етапах її творчого життя на перший план висувався той чи інший жанр. В 70-80-ті роки, безумовно дематичні композиції ("На току", "Будівництво Канівської ГЕС", "Цирк"), міський пейзаж ("На Брест-Литовському проспекті", "На заводському

стадіоні"). З кінця 80-х-початку 90-х років все більшу увагу місткиня приділяє натюрморту. За роки, що сплинули, цей жанр у її творчому наробку пройшов значну еволюцію по шля­ху ускладнення, більш глибокої виразності і естетичності. Якщо для 70-х-середини 80-х років були характерні невеликі, лаконічні, і в той же час вишукані натюрморти, то почина­ючи з кінця 80-х років М.Лельчук-Мінська створює цілі "квіткові системи", які набувають епічного забарвлення, наприклад, як "Лісовий натюрморт. Пуща-Водиця" (1988 р.), "Поль­ові квіти" (1989 р.). До того ж натюрморт поєднується з ландшафтним пейзажем, чим ще більше підсилюється його епічність і емоційний вплив на глядача. На мою думку, кон­цепцію створення таких чудових картин Марина Григорівна запозичила у батька, але відчутно розвинула її. Є у Г.С.Мінського окремі твори, де сполучується натюрморт з пейза­жем, але, як на мене, вони все-таки камерні і не мають потужного епічного звучання. Більш того, висловлю припущення, що після чарівних квіткових натюрмортів на фоні чудо­вої кримської природи світлої пам'яті В.П.Цвєткової в українському малярстві на сьо­годнішній день немає художника, який би писав такі проникливі, потужні, складні і вишу­кані квіткові натюрморти, як це вдається М.Лельчук-Мінській. Та й Валентині Петрівні Цвєтковій сам Господь допоміг, створивши живописні кримські гори і море, на фоні яких вона розміщувала в своїх картинах розкішні південні квіти, а також і екзотичні квітучі рос­лини: гліцинію, айву, японську вишню. А от витворити подібне північніше, використовую­чи ботанічне різноманіття наших широт, вважаю, є дещо складніше. І не даремно великий майстер пензля Сергій Федорович Шишко, у творчості якого був присутній натюрморт, в свій час цікавився здобутками М.Лельчук-Мінської у цьому жанрі.

Спілкуючись з М.Лельчук-Мінською, поринаючи у світ її творів, постійно пере­конуєшся в її високих творчих можливостях. Приходиш до висновку, що у живописі для неї немає неможливого, їй під силу майже все, вона однаково може проявитись на найви­щому рівні художньої виразності у різних жанрах, навіть у тих, що не є для неї типовими. Як, наприклад, у морському пейзажі. Недаремно досвідченим фахівцям мистецтвознавцям з Феодосійської картинної галереї ім. І.Айвазовського в свій час так сподобались дві її "марини", що їх придбали до експозиції цього поважного і престижного музею. В техніці майстриня перевагу віддає олійним фарбам, працює виключно в реалістичній манері, але її картини, незважаючи на легкість сприйняття і лаконізм, як правило, несуть в собі більш глибинний підтекст, по аналогії з айсбергом, коли над водою все видно і доступно, а під

поверхнею криються несподіванки, які ще потрібно виявити. В творчості М.Лельчук- Мінської подібними до частин айсберга висту­пають, з одного боку, зовнішньо видимий світ, що сприймається цілісно, без ускладнень і, з іншого боку, непомічений з першого погляду латентний внутрішній світ почуттів, емоцій, ду­мок автора, в який можна потрапити лише пос­тупово, через окремі прикмети і деталі зобра­ження, ретельно проводячи повторний перег­ляд. На мою думку, живопис М.Лельчук-Мінської являє собою реалізм з глибоким психо­логічним підґрунтям, майже на межі підсвідо­мості, бо саме нею, припускаю, інтуїтивно ке­рується майстриня, відображаючи і утворюючи на площині полотна оточуючий її навколишній світ таким, яким вона сприймає його і, одночас­но, яким би хотіла бачити і навіть жити в ньому. Без перебільшення, це найвищий рівень ре­алістичної майстерності, сучасний стан і розви­ток традиції, яку ще в кінці XIX століття започат­кували видатні вітчизняні художники К.К.Костанді і С.І.Світославський, а в XX столітті активно і плідно розробляла Т.Н.Яблонська. В наш час її носієм і продовжувачем серед когорти справжніх майстрів є і М.Лельчук-Мінська. В основі цієї традиції - життєстверджуючі гу­маністичні принципи, почуття внутрішньої свободи і справедливості, прагнення до гар­монії в бурхливому і постійно мінливому нашому світі. Безперечно, в картинах місткині відчуваються оптимізм, ліричність, навіть поетичність, як зазначається короткому коментарі-огляді з її персональної виставки 2001 року [1]. Але це лише окремі прояви, вірніше власти­вості гармонійної організації внутрішньої струк­тури її творів, досягнутої у результаті постійних, безперервних пошуків по відтворенню своєї власної концепції світосприйняття. Як приклад можна навести досить вдале і характерне полот­но 1978 року "Зимове вікно". Його важко віднес­ти до якогось певного визначеного жанру, бо в ньому присутні і міський пейзаж, і тематичний мотив, а також елементи інтер'єру і, навіть, на­тюрморту у вигляді дитячої книжки, пелюстки і гілочки дерева у склянці з водою на підвіконні. Такий собі стохастичний набір об'єктів ма­теріального світу. Але всі вони утворюють не якусь какофонію, а цілісну картину, більш того, напрочуд гармонійну. В центрі композиції М.Лельчук-Мінська помістила молоду жінку з дитячою коляскою, за її словами, саму себе на прогулянці з її маленьким сином. Саме такою во­на тоді вбачала себе (чи, можливо, хотіла бачи­ти), а також уявляла свої сподівання, прагнення і тривоги. І вікно у картині сприймається не лише як фізично відчутний бар'єр між інтер'єром і екс­тер'єром, але, в більш широкому значенні, умов­но відокремлює її внутрішній суб'єктивний світ від зовнішнього об'єктивного. Окремі ж предмети, як то дитяча пелюстка, книжка, або гілочка, що розпустилась зеленим листям на тлі холодного зимового вікна, відображають різноманітний спектр почуттів художниці. В кінцевому підсумку, від споглядання цієї картини залишається відчуття комфорту, затиш­ку, мабуть, не в останню чергу, за рахунок гармонійного поєднання на площині полотна цих двох світів. Був свідком випадку, коли до мене завітав один знайомий колекціонер в не дуже доброму гуморі. Я йому на розраду показав декілька своїх нових поповнень моєї збірки, в тому числі і вишуканий "Натюрморт з весняними квітами" М.Лельчук-Мінської. Сам був здивований, коли утихомирення і спокій, почуття краси і гармонії перейшли з не­великої картини на мого гостя, він якось притих, немов би зачарувався,а вже пішов від ме­не в значно кращому настрої. Майстриня перебуває в постійному творчому пошуку. Останні роботи написані в дещо нехарактерному для неї експресивному стилі, почуваєш її прагнення вихопити мить із безперервного калейдоскопу життя і, разом з тим, одночасно показати його стрімкий невпинний рух. В цих творах вона впритул наближається до "шагалівського" ро­зуміння вічного і плинного ("Камелія", "Лебедине озеро", "Баядерка"). Впевнений, що попе­реду у Марини Лельчук-Мінської ще багато творчих злетів і переконаний, що вона, як і до цього дня, завжди буде на боці Світла і Добра.

 

В'ячеслав Демченко Мистецтвознавець, колекціонер